PROJE

PROJE İŞ AKIŞ SÜRECİMİZ

Sizlere sunduğumuz hizmetleri nasıl planlıyor ve nasıl projelerinizi hazır hale getiriyoruz?

Hedef Koy
Yapılacak çalışma hakkında, belirlenen bir zaman diliminde nasıl bir sonuç, hangi seviyede başarıya ulaşmak istediğimiz belirlenir. Hedefimiz gerçekçi ve çalışma sonucunda ortaya çıkacak raporla örtüşecek şekilde olmalıdır.
Planla
Tespit edilen ihtiyaçların ve bunlara yönelik yapılacak olan çalışmalar maddeler halinde çalışma süreci sıralamasına göre detaylandırılmalı ve belirli bir zaman çizelgesine göre planlanarak zamana riayet edilerek ilerlenmesi gerekir.
Projelendir
Hedefimize en hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşmak için planlamış olduğumuz çalışmalar , başlık başlık detaylandırlır. Projelendirmesi yapılan başlıkların planlama aşamasında belirlenen süreler ile eş zamanlı olarak ilerlemesi gerekir.
Harekete Geç
Bu aşamada hedeflerimize ulaşacak şekilde planlayıp projelendirdiğimiz çalışmanın yapım süreci başlatılır. Planlanıp projelendirilen başlıklara, belirlenen sürenin dışına çıkılmayacak şekilde riayet edilerek süreç tamamlanır.
Sonuçları Değerlendir
Planlanan projeleri tamamladıktan sonra en başından bu aşamaya kadar bu çalışmalardan nasıl bir sonuç ortaya çıktığı ve hedeflerimize ulaşmak için yeterliliği sorgulanır.
Gerçekleştir
Sonuçları değerlendirerek yapmış olduğumuz çalışmanın tespit edilen ihtiyaçlara yönelik eksikleri de giderildikten sonra hatasız bir şekilde sistemimiz çalışıyorsa, hedeflerimize ulaşmak için yapmış olduğumuz çalışmaları gerçekleştirmeye başlayabiliriz.
Raporla
Yapmış olduğumuz çalışmaların uygulamalarını gerçekleştirdikten sonra haftalık veya aylık bir şekilde gerçek rakamlarla istatistik çıkarılır ve raporlar hazırlanır. Hedefimize belirlenen sürede ulaşacak şekilde raporlarımız tutmuyorsa gerekli revize çalışmalarına başlanır.

Proje Akış Sürecimiz Nasıl İşlemektedir?

Firma yetkilisi ile istekleri ve talepleri üzerine gerekli ön görüşme yapılır. Sonrasında istek ve talepleri detaylandırmak üzere gerekli toplantılar yapılır.

İhtiyaçlar tespit edilir ve bu ihtiyaçlara yönelik iş akış diyagramı çizilir. İş akış diyagramı ihtiyaca yönelik makro seviyede başlıklandırılır. Firma yetkilisine tahmini teslim süresi bildirilerek yüzeysel bir şekilde başlıklar hakkında sunum yapılır. Gerekli onay alındıktan sonra;

İş akış diyagramının alt başlıkları tespit edilen ihtiyaca yönelik mikro seviyede detaylandırılır. Gerekli zaman planlaması yapılarak çalışma süreci detayları ve proje detayları firma yetkilisine iletilir ve süreç başlar.

Mersin Dijital Marka Danışmanlığı
Sosyal Medya Videoları

Proje ile ilgili önemli notlar var ise ön görüşmede detayları ile belirtilmelidir.

1. Hedef Koy

Yapılacak çalışma hakkında, belirlenen bir zaman diliminde nasıl bir sonuç, hangi seviyede başarıya ulaşmak istediğimiz belirlenir. Hedefimiz gerçekçi ve çalışma sonucunda ortaya çıkacak raporla örtüşecek şekilde olmalıdır. Bu belirlenen hedef yapmış olduğumuz çalışmanın planlama dan raporlamaya kadar olan süreçte motivasyon sağlayacağı ve kararlılığımızın çizgisi olacağı için belirli aralıklarla hedefimizin hangi seviyede olduğu denetlenmeli ve doğru sonuçlar alındığından emin olunmalıdır.

Hedefimizde ulaşılabilecek son kullanıcı (İzleyici, Müşteri, Üye, Abone vs.) kavramları belirli sayı aralığında veya yüzde aralığında belirtilmelidir. Son kullanıcı kavramlarının memnuniyet, etkileşim, abone, satış vs. gibi sonuçlarının da raporlarda çıkacağı için hedeflenmesi gerekir.

Hedeflerimize kesinlikle süre kısıtı koyulmalı ve o süre içerisinde istenilen hedefe ulaşabilir olunmalıdır.

2. Planlama

Tespit edilen ihtiyaçların ve bunlara yönelik yapılacak olan çalışmaların maddeler halinde çalışma süreci sıralamasına göre detaylandırılmalı ve belirli bir zaman çizelgesine göre planlanması gerekir. Yapacağımız planlama belirlemiş olduğumuz hedefe en hızlı ve en sağlıklı şekilde ulaşılacak şekilde yapılmalıdır.

Belirlenen çalışma başlıkları makro seviyede tanımlanmalı ve tespit edilen ihtiyaçlar uygun başlıkların altında listelenmelidir. Her başlığın yanında ‘’Tekil başlık’’ yapılabilirlik süresi olmalıdır.

3. Projelendirme

Hedefimize en hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşmak için planlamış olduğumuz çalışmalar

, başlık başlık detaylandırlır. Projelendirmesi yapılan başlıkların planlama aşamasında belirlenen süreler ile eş zamanlı olarak ilerlemesi gerekir. Bu aşamadan sonra harekete geçileceği için hiçbir detay atlanmamalıdır. Her projelendirme sürecini, o başlık da ilgili uzman personel yürütecektir. Yapılması planlanan her çalışmanın daha önceden belirlenen mikro seviyede proje aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamalar başlıklar halinde kullanılarak mikro seviyede detaylandırılacaktır. Her çalışmanın kendi özel süreci dışına çıkılmayacak, bir proje başlığı detaylandırılmadan bir sonraki başlığa geçilmeyecektir.

4. Harekete Geç

Bu aşamada hedeflerimize ulaşacak şekilde planlayıp projelendirdiğimiz çalışmanın yapım süreci başlatılır. Planlanıp projelendirilen başlıklara belirlenen sürenin dışına çıkılmayacak şekilde riayet edilir. Her bir planlama başlığı ve projelendirme detaylarına uygun bir sıralamayla çalışmalar yürütülür. Hedeflerimize ulaşmak için tespit edilen ihtiyaçlarla (Uygulama, Yazılım, Sosyal medya vs.) ilgili gerekli çalışmalar bu aşamada tamamlanır. Her uzman personel kendi alanından sorumlu olup, görevlendirildiği proje için zamanında harekete geçip, zamanında tamamlar. 

5. Sonuçları Değerlendir

Planlanan projeleri tamamladıktan sonra en başından bu aşamaya kadar bu çalışmalardan nasıl bir sonuç ortaya çıktığı ve hedeflerimize ulaşmak için yeterliliği sorgulanır. Belirlenen önemli hususlarda sorular sorularak; yapılan çalışma hedefimize ulaşmak için yeterli mi? Planlama sürecinde atlanan bir husus var mı? Projelendirme başlıklarında eksik yapılan bir çalışma var mı? Bunlar bizim için yeterli mi? Yapılan çalışmalarda görsel bütünlük var mı? Gibi sorular ile sonuçlar değerlendirilir.

Bu aşamada yapacağımız bir yanlış zaman ve maliyet açısından bizlere ağır sonuçlar doğuracağından, sonuçlar çok iyi değerlendirilmelidir. Bu aşamadan sonra yapılan projenin çalışmanın gerçekleştirme aşaması başlayacaktır.

Sonuçlar, planlama başlıkları ve proje detayları sorgulanarak maddeler halinde raporlanarak değerlendirilmelidir. Herhangi bir eksiklik tespit edilirse revize süreci başlatılmalıdır. Çünkü bu aşamadan sonra çalışmamız son kullanıcıya sunulacaktır.

6. Gerçekleştir

Sonuçları değerlendirerek yapmış olduğumuz çalışmanın tespit edilen ihtiyaçlara yönelik eksikleri de giderildikten sonra hatasız bir şekilde sistemimiz çalışıyorsa, hedeflerimize ulaşmak için yapmış olduğumuz çalışmaları gerçekleştirmeye başlayabiliriz. Bu aşamada asıl amaç son kullanıcıya ulaşmaktır. Son kullanıcıya ulaşmak için gerekli faaliyetlere başlanır.

Bu aşamada yapacağımız bir yanlış zaman ve maliyet açısından bizlere ağır sonuçlar doğuracağından, sonuçlar çok iyi değerlendirilmelidir. Bu aşamadan sonra yapılan projenin çalışmanın gerçekleştirme aşaması başlayacaktır.

Sonuçlar, planlama başlıkları ve proje detayları sorgulanarak maddeler halinde raporlanarak değerlendirilmelidir. Herhangi bir eksiklik tespit edilirse revize süreci başlatılmalıdır. Çünkü bu aşamadan sonra çalışmamız son kullanıcıya sunulacaktır.

7. Raporla

Yapmış olduğumuz çalışmaların uygulamalarını gerçekleştirdikten sonra haftalık veya aylık bir şekilde gerçek rakamlarla istatistik çıkarılır. Bu istatistiklere göre raporlar hazırlanır. Hedefimize ulaşmak için belirlediğimiz süre ile haftalık veya aylık bazda hazırlamış olduğumuz raporlar ve geçen süre karşılaştırılır. Hedefimize belirlenen sürede ulaşacak şekilde raporlarımız tutmuyorsa gerekli revize çalışmalarına başlanır. Yapmış olduğumuz her planlanan projenin ayrı ayrı raporları alınır. Bağlantılı başlıklar hem tekil olarak hem de birlikte raporlanır. 

(ör: Sosyal medya aracılığı ile kaç kişi web sitemize giriş yaptı? Doğal arama ile kaç kişi web sitemize giriş yaptı?)