Önemli Günler

Dijital Pazarlama Stratejileriniz İçin 2022 Mart Ayı Önemli Günler Nelerdir ?

Dijital Pazarlama Stratejileri İçin Önemli 2022 Mart Ayı Günler - Dijital Pazarlama

 Dijital pazarlamada stratejik davranmak zorunda olduğunuz zamanlar vardır. Mart ayının önemli günleri de satışlarını arttırmak için bir fırsat kapısı aralayabilir. Bunlar genellikle önemli günlere özel kampanyalar olarak düşünülebilir. 

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 8-14 Mart Tıp Bayramı ve 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü bunlardan bir kaçıdır ve bu günlerde yapacağınız satış planlamaları ile bütçenizi büyütmeniz mümkündür.  

İçindekiler ;

Dikkat !

Bu önemli günlerde çeşitli kampanyalar düzenleyerek hedef kitlenizi etkileyerek satışlarınızı arttırabilirsiniz. Örneğin Sağlıklı Yaşam Ürünleri satıyorsanız, Yeşilay haftasında bu ürünlerinizi çeşitli promosyonlarla öne çıkarabilirsiniz.

1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Dijital Pazarlama Stratejileri İçin Önemli 2022 Mart Ayı Günler - Dijital Pazarlama
Mart Ayı Önemli Günler

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Türkiye’de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlandı. 8 Mart 1857 tarihinde ABD’‘ninNew York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisinişçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın “Internationaler Frauentag” (International Women’s Day – Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması öneri oybirliğiyle kabul edildi.

2. 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası

 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası: Türk Tarih Kurumu’nun 66 sayılı, 30.4.1998 tarihli kararıyla, 8-14 Mart tarihleri arası “Bilim ve Teknoloji” haftası olarak özel haftalar arasına eklenmiştir. Bilim ve Teknoloji haftasında; insanın yaşamını bu denli etkileyen, ufkunu açan, uygarlığı hızla geliştiren bilim ve teknolojinin önemi üzerinde durmak amaçlanmaktadır.

3. 14 Mart Tıp Bayramı

 14 Mart Tıp Bayramı: 14 Mart 1827’de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır. İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart’ında işgal altındaki İstanbul’da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran’ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. 

 Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır. 1929–1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa’daki Yıldırım Darüşşifası’nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

4. 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü

 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü ve 15-21 Tüketiciyi Koruma Haftası: 15 Mart’ın Dünya Tüketici Hakları Günü olarak anılmasının sebebi, 15 Mart 1962 yılında ABD’nin o dönemdeki başkanı John Fitzgerald Kennedy’nin Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada ilk kez Tüketici Hakları diye bir kavramdan söz etmesidir. 1985 yılında ise Birleşmiş Milletler aldığı kararla bu konuşmanın yapıldığı tarihi, yani 15 Mart’ı Dünya Tüketici Hakları günü ilan etmiştir. Uluslararası Tüketici Örgütleri bu günü her yıl kutlamaktadır. Uluslararası Tüketici Örgütü’nün dünyanın 105 ülkesinde üyesi bulunmaktadır. Birleşmiş Milletlerin 9 Nisan 1985 tarihinde, Türkiye’nin de taraf olduğu Evrensel Tüketici Hakları BildirgesiTüketicinin Korunmasına İlişkin Temel Esaslar başlığı altında, kabul edildi. 15 MartÜlkemizde Dünya Tüketiciler Günü adıyla kutlanmakta olup, ayrıca 15-21 Mart tarihlerini içine alan haftada da Tüketici Haftası kutlanmaktadır. Bu önemli gün ve haftada sadece tüketicinin nasıl korunacağı ya da tüketici hakları gündeme gelmemekte, topluma tüketici olmak hakkında bilgilendirilerek gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak amaçlanmaktadır.

5. Mart Ayı Diğer Önemli Günler

5.1. 1-7 Mart Deprem Haftası

  1-7 Mart Deprem Haftası: Deprem Haftası’nda dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan ülkemizde vatandaşlarımızın depreme karşı hazırlıklı olmasının sağlanması,  depremden korunma yollarının anlatılması ve toplumda afete hazırlık bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

5.2. 1-7 Mart Yeşilay Haftası

  1-7 Mart Yeşilay Haftası: Her yıl Mart ayının ilk haftası Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır. Bilindiği üzere Yeşilay Haftasında alkol, sigara ve uyuşturucu maddeler başta olmak üzere tüm kötü alışkanlıklara dikkat çekilmektedir. Madde bağımlılığının tüm dünyada önemli bir sorun haline geldiği günümüzde, bireylerin özellikle de çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturmak için oldukça önemlidir.  Sigara, alkollü içki ve her türlü bağımlılık yapan uyuşturucu maddeler insan sağlığına, ekonomiye, aile huzuruna, milli ahlak ve savunma gücüne çok büyük zarar vermektedir.

5.3. 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü

 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü: Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin 96. Yılı nedeniyle kutlanır. Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlarında, İstiklâl Harbi’nin milli bir ruh içerisinde kazanılması imkânını sağlamak amacıyla Maarif Vekaleti, 1921’de bir güfte yarışması düzenlemiş, söz konusu yarışmaya toplam 724 şiir katılmıştır. Kazanan güfteye para ödülü konduğu için önce yarışmaya katılmak istemeyen Burdur milletvekili Mehmet Âkif Ersoy, Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin ısrarı üzerine, Ankara’daki Taceddin Dergahı’nda yazdığı ve İstiklal Harbi’ni verecek olan Türk Ordusu’na hitap ettiği şiirini yarışmaya koymuştur. Yapılan elemeler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, bazı mebusların itirazlarına rağmen Mehmet Âkif’in yazdığı şiir coşkulu alkışlarla kabul edilmiştir. Mecliste İstiklâl Marşı’nı okuyan ilk kişi dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver olmuştur.

5.4. 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası

 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası: Türk Tarih Kurumu’nun 66 sayılı, 30.4.1998 tarihli kararıyla, 8-14 Mart tarihleri arası “Bilim ve Teknoloji” haftası olarak özel haftalar arasına eklenmiştir. Bilim ve Teknoloji haftasında; insanın yaşamını bu denli etkileyen, ufkunu açan, uygarlığı hızla geliştiren bilim ve teknolojinin önemi üzerinde durmak amaçlanmaktadır.

5.5. 14 Mart Pi Günü

 14 Mart Pi Günü: Pi Günü, ünlü matematik sabiti pi sayısı anısına özel kabul edilmiştir ve her yıl 14 Mart’ta kutlanmaktadır. Bunun sebebi ise Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının en yaygın kullanımını anımsatmasıdır. Pi sayısı için en yaygın yaklaşım 3,14’tür. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383… şeklinde devam etmektedir. Çemberin çevresinin ve alanın hesaplanması başta olmak üzere matematik, geometri ve fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahiptir.

5.6. 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıldönümü

 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıldönümü: Kahraman Mehmetçiğin 1915 yılında dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı destanın yıl dönümü nedeniyle kutlanmaktadır. Birinci Dünya Savaşında, Çanakkale’ye 490.000’e yakın askerle gelen işgalci kuvvetler, 300.000’den fazla kayıp verdi. Buna karşılık Türk Ordusunun 315.000 askerinin 250.000 tanesi şehit oldu. O tarihe kadar eşi görülmemiş bir cephe olan Çanakkale, sonucunda toplamda yarım milyondan fazla insan genç yaşta hayatını kaybetti.

5.7. 20 Mart Dünya Mutluluk Günü

 20 Mart Dünya Mutluluk Günü: Birleşmiş Milletler 2012 yılında 20 Mart tarihini “Uluslararası Mutluluk Günü” olarak ilan etmiştir. 193 katılımcının tümünün oyuyla alınan bu kararda hedef, insanların senede bir de olsa bir araya gelerek mutluluğu şölenlerle kutlamaları, kendilerini mutlu edecek minik de olsa tüm faktörleri hatırlamaları olarak belirlenmiştir.

5.8. 21 Mart Nevruz Bayramı

 21 Mart Nevruz Bayramı: Nevruz sözcüğü Farsça “nev” ve “ruz “sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiş olup yeni gün anlamına gelmektedir. Dünyanın en eski bayramlarından biri olarak ülkemizin içinde olduğu geniş coğrafyada kutlanan ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde yer almıştır.  21 Mart gece ile gündüzün eşit olduğu ve bundan sonra gündüzün uzayacağı gün dönümüdür. Nevruz, inanışa göre baharın ilk günü ve yıl başıdır. Kış aylarının bitip bahara erişilmesi nedeniyle şenlikler düzenlenir, çeşitli yemeklerden oluşan sofralar hazırlanır, oyunlar oynanır, boyalı yumurtalar yenir ve büyük ateşler yakılır, üstünden atlanır.

5.9. 21 Mart Dünya Şiir Günü

 21 Mart Dünya Şiir Günü:İlk kez 1999 yılında UNESCO tarafından ilan edilen ve dünya çapında kutlanan Dünya Şiir Günü’nün amacı “farkındalık yaratmak ve ulusal, evrensel, bölgesel şiir hareketlerine taze bir enerji sağlamak”olarak nitelendiriliyor. Şiir okumayı, yazmayı, yayınlamayı teşvik etmeyi amaçlayan Dünya Şiir Günü, önceleri 5 Ekim’de kutlanırken 20. yüzyılın sonlarına doğru 15 Ekim’de kutlanmaya başlanmış. Uzun süredir 21 Mart’ta kutlanıyor.

5.10. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü: Birleşmiş Milletler 10 Kasım 2011 tarihinde 21 Mart tarihini resmi Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan etmiştir. 21 Mart günü (21/3) Down sendromlu insanlarda 21.ci kromozomun 3 tane olmasını simgeliyor. Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde, Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık yaratmak, Down sendromlu bireylerin ayrımcılık ve önyargıya maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek amaçlanıyor.

5.11. 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü

 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü: Orman Haftası, Türkiye’de Orman Haftası ve Ağaç Bayramı adıyla da adlandırılır. Amacı ormanların önemini öğretmektir. Hafta boyunca fidan dikilir ve ormanların doğa ve ekonomiye katkıları anlatılır.

5.12. 2 Mart Dünya Çocuk Şiirleri Günü

 22 Mart Dünya Çocuk Şiirleri Günü: Merkezi Belçika’nın Lieg kentinde bulunan Uluslararası Dünya Şiirleri Örgütü 1978 yılında; her yıl 22 Mart’ın Dünya Çocuk Şiirleri Günü olarak kutlayıp, değerlendirilmesini kararlaştırdı. Örgüt her yıl saptadığı değişik bir konuda şiir yazılması için dünya çocuklarına çağrıda bulunur. Dünya Çocuk Şiirleri Günü evrensel bir gündür. Yalnız ülkemizde değil Birleşmiş Milletlere üye tüm ülkelerde aynı gün kutlanır. Dinleri, dilleri, renkleri ayrı olan bütün dünya çocukları bu gün aynı duygularla aynı düşüncelerle dolu bir gün yaşarlar. Şiir bir yazın türüdür. Duyguların, izlenimlerin uyumlu bir ses ve söz düzeni içinde anlatımıdır. Ses ve söz güzelliğinin bir arada bütünleşmesine şiir denir. Şiir anlayışı çağdan çağa, ulustan ulusa, insandan insana değişir.

5.13. 22 Mart Dünya Su Günü

 22 Mart Dünya Su Günü: 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini “Dünya Su Günü” olarak ilan etti. İlk kez 1992’de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında önerilen “Dünya Su Günü” gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasını amaçlamaktadır. 

5.14. 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü

 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü: Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Teşkilatı (World Meteorological Organisation-WMO) ana sözleşmesi 23 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, her yılın 23 Mart günü “Dünya Meteoroloji Günü” olarak kutlanmaktadır. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Dünya Meteoroloji Teşkilatına 186 ülkenin üyedir. Her yıl güncel bir konu belirlenmekte ve ülkelerin meteoroloji teşkilatlarınca bu konu çerçevesinde düzenlenen konferanslar; basın, radyo, televizyonlar tarafından sunulan konuyla ilgili haber, konuşma ve diğer etkinliklerle duyurulmaktadır. Meteorolojinin halka daha iyi tanıtılması, halkın ve kurumların meteorolojik bilgi ve hizmetlerden daha fazla yararlanması, üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla meteoroloji teşkilatı arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

5.15. 27-30 Mart Kütüphane Haftası

 27-30 Mart Kütüphane Haftası: Türkiye’de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta Kütüphane Haftası olarak kutlanır. Haftanın amacı; okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak, kütüphaneleri tanıtmak ve kütüphanelerde verilen hizmetler hakkında bilinçlendirmektir

5.16. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü

 27 Mart Dünya Tiyatro Günü: Her yıl 27 Mart günü ITI merkezleri ve dünya çapında tiyatro grupları tarafından kutlanmaktadır. Pek çok ulusal ve uluslararası etkinlik kutlamalarda yer almaktadır. En önemli etkinliklerden biri, dünya çapında başarı kazanmış bir tiyatro oyuncusu, yönetmeni veya yazarın yazdığı evrensel bildirgedir. İlk bildirge 1962’de Jean Cocteau (Fransa) tarafından yazılmıştır.

Sonuç;

Metin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir