Mersin

Mersin Marka Patent Tescili Hizmeti

Mersin Marka Patent Tescili Hizmeti Marka Tescili Başvurusu Nasıl Yapılır - Engin Digital

 Teknolojinin hızla gelişimi sayesinde markalar çok daha fazla önem kazanmıştır. Markalaşan her ürün ve tasarımın öncelikli ihtiyacı markalaşmaktır. Markaya sahip olan bir kişi ve işletme o marka ile ilgili tüm hak ve sorumlulukları da üstlenmektedir. Bu markaya ait tüm hakları edinmek için yasal yollara başvurmak gerekir. Bunun için de marka sahibinin marka tescili yaptırması gerekir. Ayrıca işletmelerin mal ve ya hizmet üretirken diğer firmalardan ayrılması gerekir

 Her işletmenin kendine ait bir markası olması gerekir. Bu markaların başka firmalar tarafından kullanılmaması ve firmaların karıştırılmaması için marka tescili yaptırmak çok önemlidir. Mersin marka patent tescili yaptırılarak bu markaların ise başka firmalar tarafından kullanılmasının önüne geçilir. Marka tescili yaptırıldığı takdirde lisans verilebilir ve bu markalar miras olarak bırakılabilir.

İçindekiler ;

Dikkat !

 Marka tescil başvurusunda bulunabilmek için, markanın kullanılmakta olması şart değildir. Ancak, tescilden sonraki herhangi bir 5 yıllık dönemde marka kullanılmaz ise markanın iptaline karar verilir.

1. Mersin Marka Tescili Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mersin Marka Patent Tescili Hizmeti Marka Tescili Başvurusu Nasıl Yapılır - Engin Digital
Mersin Marka Patent Tescili

 Marka başvurusu, fiziki evrak ile ya da çevrimiçi başvuru ile yapılabilmektedir. Başvuruda bulunabilmek için, başvuru sahibinin tacir olması, ticari işletmesinin bulunması şartı aranmamaktadır, gerçek kişiler de marka tescil başvurusunda bulunabilmektedirler. Her marka için ayrı bir tescil başvurusu yapılması gerekmektedir. Birden çok marka için tek bir başvuru yapılması mümkün değildir.

 Marka başvurusu, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu, marka örneğini, başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini, başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgeyi, başvuru, ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa Kanun’da düzenlenen teknik şartnameyi, rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir belgeyi, marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığını kapsamaktadır. Marka tescili, yapılan başvuru üzerine, TPE tarafından yürütülen idari sürecin sonunda gerçekleşmektedir.

 Bu süreç;

  • tescil başvurusu,
  • başvurunun TPE tarafından sınıflandırılması ve incelenmesi,
  • başvurunun yayınlanması,
  • başvuruya itirazların yapılması, itirazların incelenmesi,
  • tescil belgelerinin verilmesi / tescil başvurusunun reddedilmesi, aşamalarını içermektedir ve yaklaşık olarak 7-9 ay sürmektedir. Başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklerini gidermiş ve süresi içerisinde hakkına itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir. Başvuru sahibine de ‘’Marka Tescil Belgesi’’ verilir.

 Marka tescilinin sağladığı korumanın süresi, tescil başvurusu tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre, her 10 yılın bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, 10’ar yıllık dönemler halinde ve sınırsız olarak yenilenebilmektedir.

 Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde tescili yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılmaktadır. Yenileme isteminin yapılması ve yenileme harç ve ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde gerçekleştirilmektedir. Bu süre içinde talebin yapılmaması halinde, yenileme, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yenileme yapılabilmektedir.

2. Marka Tescili Mi Yoksa Patent Mi? Aynı Şey Mi, Farklı Mı?

 Kesinlik aynı değiller; marka tescili tüketiciyi yönlendirmek üzere ticari mal veya hizmetlerde kullanılan işaretin belgesi, patent ise yeni olan bir buluşlara verilen belgedir. Markalar, marka tescili ile; buluşlar ise patentle korunurlar.

3. Marka Tescili Ne Kadar Sürer?

 Marka başvurusu yapılmadan önce aynı başvuru yapılıp yapılmadığı tarafımızca veya Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırılır.(Bu araştırmalar % 80 olasılıkla markanın daha önce başkası adına tescil edilip edilmediğini gösterir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan araştırmalar ücretlidir.)

 Marka Başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Şekli inceleme (Başvuru Evraklarının doğruluğu ) ve daha sonra Benzerlik araştırması yapılır. 

 Bu araştırmalar ortalama 2-4 ay sürmekte olup sonucunda olumlu görülen başvurular Resmi Marka Bülteni ile 2 ay süre ile 3.şahısların itirazı için ilan edilir. Bu süre içerisinde itirazlar yapılır. Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde tescil kararı alınarak Resmi Marka gazetesi ile tescil edilir.

3.1. Marka Tescili Önemi

 Marka Başvurusu itiraz olmadığı takdirde Başvuru tarihinden İtibaren 6-8 ay içinde sonuçlanmaktadır. Marka koruma süresi 10 yıldır. Süresi sona eren marka yenilenebilir. Yenileme süresi 10 yılın bitimine 6 ay kala yapılırsa ödenecek harç düşük olacaktır. 10 yılı 6 ay geçtikten sonra yapılan müracaatlarda geçerlidir. Ancak yatırılacak olan harç miktarı artar.

Sonuç;

Önemli Not Alanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir